Skip to main content
Home » Nieuws » Betaalpauze hypotheek vanwege corona

Hoe werkt dit precies?

Onlangs is bekendgemaakt dat de overheid ook in het eerste kwartaal van 2021 een betaalpauze op de hypotheek faciliteert. Hoe werkt dit precies?

Betalingen tijdelijk stoppen.

De coronacrisis is van ongekende omvang en hakt er bij veel ondernemers en flexwerkers flink in. Zo flink dat een aantal van hen op dit moment niet in staat is om de hypotheeklasten voor hun eigen woning te betalen. Hiervoor is sinds maart 2020 de mogelijkheid geboden om tijdelijk te stoppen met het betalen van hypotheekrente en -aflossingen.

Fiscaal probleem.

Omdat er sinds de invoering van de aflossingsverplichting per 1 januari 2013 op nieuwe hypotheken verplicht afgelost moet worden, kan hierdoor een fiscaal probleem ontstaan. Als er niet wordt afgelost, moet dit snel worden ingehaald. Zo niet, dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek.

Goedkeuring.

Het Ministerie van Financiën heeft dit inmiddels ondervangen door een speciale goedkeuring in het leven te roepen. Deze is onlangs verlengd tot 1 april 2021 en houdt in dat de gemiste aflossingen over de gehele looptijd van de lening ingehaald mogen worden.

Voorwaarden.

Om hier aanspraak op te kunnen maken, moet er worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de uiterste aanvraagdatum is 31 maart 2021;
  • de maximumduur van de betaalpauze is twaalf maanden;
  • terugbetalen kan tot uiterlijk de einddatum van de hypotheek.

Verschillen per bank.

Dit betekent echter niet dat iedere bank dit ook goedkeurt. Per bank zijn er (kleine) verschillen in de duur van de betaalpauze en de inhaal van de gemiste aflossingen. Tip. Adviseer uw cliënt om vooraf met zijn bank in gesprek te gaan. Ook als de hypotheek bij een familielid of de eigen BV loopt, valt dit te overwegen.

Minder renteaftrek.

Verder is het raadzaam om stil te staan bij de fiscale gevolgen van het niet betalen van de rente. Dit betekent namelijk dat uw cliënt ook minder renteaftrek kan opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Let op. Een aanpassing van de voorlopige teruggaaf is dan wellicht op zijn plaats. Datzelfde geldt voor de toeslagen waarbij het verzamelinkomen (inclusief renteaftrek) bepalend is.

Als uw cliënt kiest voor een betaalpauze, adviseer hem dan om na te gaan of de voorlopige belastingteruggaaf en de voorschotbeschikking toeslagen aangepast moeten worden.

 

Advies toegevoegd op 13 januari 2021
Bron: