Skip to main content
Home » Nieuws » Brandbrief aan het college van BenW

Perspectief en concrete acties!

Het NSC-bestuur heeft mede input geleverd voor de brandbrief van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging, welke op 23 februari aan het college van BenW verzonden is. De situatie waarin ondernemend Noordwijk zich momenteel bevindt wordt hierin inzichtelijk gemaakt en een noodkreet voor het bieden van perspectief en concrete acties wordt geduid. Lees de brandbrief.