Skip to main content
Home » Nieuws » Nieuwe projectleider Uitvoeringsprogramma Retail- & Horecavisie 2021-2023

Kennismaking John van der Tol

Beste ondernemers,

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is John van der Tol, per 1 januari jl. bij de gemeente Noordwijk werkzaam als projectleider van het Uitvoeringsprogramma Retail & Horecavisie 2021 – 2023 welke door de gemeenteraad van Noordwijk op 28 september 2021 is vastgesteld.

Sommige van u zullen mij kennen als voormalig uitgever en oprichter van het zakenmagazine Bollenstreek IntoBusiness (periode 2010 – 2016) of als ondernemer van Zaken voor Zaken. In die laatste hoedanigheid ben ik bijna 3 jaar Citymanager van Teylingen geweest (2016 – 2019) en ik had ook gelijktijdig een jaar lang een duo-functie als centrummanager van het Dorpshart in Lisse (2018 – 2019), beide opdrachten op projectbasis vanuit mijn ondernemerschap ingehuurd. Vanaf medio 2019 ben ik bij de ambtelijke organisatie van Hillegom, Lisse en Teylingen (HLTsamen) gaan werken, dit in de functie van accountmanager bedrijven en voornamelijk in Lisse en Teylingen. Een vergelijkbare rol die mijn huidige collega Arie Musch nu voor de gemeente Noordwijk invult. Verder heb ik een brede achtergrond in zowel de retail als horeca en was ik betrokken bij diverse (netwerk)evenementen regio breed.

Mijn netwerk ziet mij als een verbinder, een doener, gedreven een persoon met een hands-on mentaliteit. Ik pretendeer de taal binnen gemeenteland en die van ondernemersland te spreken. Woonachtig in Voorhout met een hart voor de Bollenstreek waar de gemeente Noordwijk en haar kernen een hele belangrijke rol van uitmaken. Ik krijg veel energie om gezamenlijk te werken aan de toekomst van onze ‘eigen dorpen’.

Het Uitvoeringsprogramma is mede met inzet en draagvlak van de ondernemersverenigingen en hun bestuursleden samengesteld en onderschreven.

Onder het motto; “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” ga ik met veel enthousiasme deze uitdaging aan. Ik ben het beste bereikbaar op mijn vaste werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen die inhoudelijk over het Uitvoeringsprogramma gaan ben ik bereikbaar via 06 180 94 707 en/of via j.vandertol@noordwijk.nl.

Verder zult u mij geregeld op straat en/of bij de ondernemers kunnen zien, spreek mij gerust aan voor vragen. Voor de reguliere vragen blijft bedrijvencontactfunctionaris Arie Musch het eerste aanspreekpunt.

Via deze nieuwsbrief zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en vragen om mee te denken over specifieke onderwerpen en thema’s.

John van der Tol
projectleider Uitvoeringsprogramma Retail- en Horecavisie gemeente Noordwijk