Skip to main content
Home » Nieuws » Werkzaamheden Bomstraat | Hoofdstraat

Vooraankondiging!

Gefaseerde werkzaamheden 2023

Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

  • Het aansluiten van de rioolpersleiding vanuit de Parallel Boulevard op het hemelwaterriool in de Hoofdstraat
  • Het aanleggen van een hemelwaterriool in de Hoofdstraat
  • Het verwijderen van de tijdelijke grondwaterbemaling in de Bomstraat
  • De daarvoor noodzakelijk bestratingswerkzaamheden
  • Eventueel een verbetering van het infiltratieriool in de Bomstraat.

De gemeente Noordwijk is voornemens deze werkzaamheden uit te voeren in de maanden januari t/m maart 2023.

Uiteraard gefaseerd om de overlast tot een minimum te beperken.

In een later stadium (hoogstwaarschijnlijk 3e kwartaal 2022) worden de ondernemers verder geïnformeerd!

Voor vragen kan men terecht bij projectmanager Peter Verhoef (gemeente Noordwijk).

071-3660000 | gemeente@noordwijk.nl