BAZ

BIZ Aan Zee

2019 heeft het bestuur van Noordwijk Shopping Centre besloten een BIZ op te richten voor het winkelgebied.

Contact

Noordwijk Shopping Centre

 In 2019 heeft het bestuur van Noordwijk Shopping Centre, met het oog op het wegvallen van het Ondernemersfonds Noordwijk, besloten een BIZ op te richten voor het winkelgebied. Hiermee wil de vereniging ervoor zorgen dat ze kunnen blijven doorgaan met investeringen, activiteiten en evenementen om daarmee het winkelgebied écht op de kaart te blijven zetten binnen de regio.

Input ondernemer
Het overzicht van investeringen en activiteiten binnen de BIZ zijn, met de daarbij horende begroting en bijdrage per gebruiker en eigenaar van een bedrijfspand binnen het winkelgebied, aan iedereen voorgelegd ter goedkeuring. Daarna is de gemeente gevraagd hier een formele draagvlakmeting over te houden.

Breed gedragen
Van alle uitgegeven stemmen is 67% retour ontvangen en daarvan heeft in totaal 83% voor de BIZ gestemd. De uitkomst was dus meer dan positief waardoor de Biz aan Zee per 1 januari 2020 van start is gegaan.

komende 5 jaar

Door de invoering van de BIZ zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om deze investeringen en activiteiten de komende 5 jaar uitvoeren:

  • Evenementen organiseren om het winkelgebied aantrekkelijk te maken
  • Communicatie en promotie van het winkelgebied via website en sociale media
  • Het aanbrengen van sfeer-/feestverlichting
  • Bloemen in bakken aan de lantarenpalen binnen het gebied
  • Muziek via de openbare muziekinstallatie
  • Keurmerk Veilig Ondernemen voor het gebied in stand houden
  • Ledenbijeenkomsten
Bijdrage plichtige

Wie dragen er bij aan BIZ aan Zee?

Ondernemers die in een BIZ gebied moeten bijdragen aan een BIZ worden “bijdrage plichtige” genoemd. Er wordt altijd een bijdrage geïnd van alle WOZ objecten in het gebied die in de categorie “niet- woningen” vallen. Dit zijn bedrijfspanden of winkelpanden. De bijdrage kan zowel bij de eigenaren als bij de gebruikers (of bij beide tegelijk) van de bedrijfspanden worden geïnd.

Omdat het bestuur van mening is dat elke ondernemer belang heeft bij investeringen en activiteiten in het winkelgebied, is er voor gekozen om zowel te innen bij de gebruikers als de eigenaren van de panden.

Wat kost de BIZ aan Zee?
De hoogte van de bijdrage per gebruiker of eigenaar is afhankelijk van de WOZ waarde van het winkelpand dat in gebruik of eigendom is. Voor gebruikers van de winkelpanden ligt deze bijdrage jaarlijks tussen de €45,00 en €660,00. De eigenaren van de panden betalen jaarlijks tussen de €30,00 en €440,00. De bijdrage per gebruiker en eigenaar wordt via een heffing van de gemeente geïnd.

Makkelijk investeren

Wat is een BIZ precies?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen het voor ondernemers mogelijk wordt gemaakt om gezamenlijk te investeren in activiteiten die de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verbeteren. BIZ-en zien we vaak terug in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Voor deze investeringen stelt de Wet op de Bedrijven Investeringszone uit 2015 dat deze het “algemene nut” moeten dienen. Kortom, iedereen moet ervan profiteren.

Activiteiten
Tegelijkertijd zorgt een BIZ ervoor dat iedere ondernemer binnen dat gebied hier ook aan meebetaald. Juist omdat iedereen profiteert. Om dit te regelen wordt de bijdrage van elke ondernemer door de gemeente via een heffing geïnd. De opbrengst van de heffing wordt daarna direct aan de vereniging uitgekeerd die de investeringen en activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

Gemeente
Hierbij is het niet zo dat de gemeente dan niets meer hoeft te doen. Zij blijven verantwoordelijk voor de zogenoemde “basisvoorzieningen” in het gebied. De activiteiten en investeringen die binnen een BIZ worden uitgevoerd zijn altijd aanvullend op de activiteiten van de gemeente.

Lid maar nog geen login, laat het ons weten!

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.