Noordwijk Shopping Centre
BAZ

BIZ Aan Zee

2019 heeft het bestuur van Noordwijk Shopping Centre besloten een BIZ op te richten voor het winkelgebied.

BIZ

BIZ Aan Zee

Samen investeren
Door het verdwijnen van het Ondernemersfonds Noordwijk richtte het bestuur van Noordwijk Shopping Centre in 2019 een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op. Dit afgebakend gebied maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk de bedrijfsomgeving te verbeteren, vooral in winkelgebieden en op bedrijventerreinen.

De Wet op de Bedrijven Investeringszone uit 2015 zorgt ervoor dat deze investeringen altijd het algemeen belang dienen. Met andere woorden, iedereen moet er baat bij hebben.
Het uiteindelijke doel is om door middel van activiteiten en evenementen het winkelgebied levendig en aantrekkelijk te houden voor iedereen in de regio.

Inbreng ondernemers
Een gedetailleerd plan voor investeringen en activiteiten binnen de BIZ, inclusief de verwachte kosten en de bijdrage van gebruikers en pandeigenaren in het winkelgebied, werd samengesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokkenen. Na deze stap werd de gemeente benaderd om een officiële peiling uit te voeren, om zo de mate van ondersteuning te bepalen.

Brede steun
Van alle mogelijke stemmen kwam 67% terug, waarvan 83% voor de BIZ heeft gestemd. Deze positieve respons betekende dat de BIZ aan Zee vanaf 1 januari 2020 een feit was.
 

Komende 5 jaar

Met de start van de BIZ is er nu genoeg geld om de komende 5 jaar flink te investeren in het winkelgebied. Dit zijn de plannen:

  • Leuke evenementen organiseren.
  • Communicatie en promotie verbeteren, zowel op de website als op sociale media.
  • Sfeer- en feestverlichting ophangen.
  • Bloemen in bakken aan de lantaarnpalen plaatsen.
  • Muziek laten spelen via de openbare muziekinstallatie.
  • Het Keurmerk Veilig Ondernemen actief houden.
  • Bijeenkomsten voor leden organiseren om ideeën uit te wisselen en samen te werken aan een nog beter winkelgebied.
Bijdrage plichtige

Wie betaalt mee?

In de BIZ aan Zee dragen alle ondernemers bij. Zij worden 'bijdrageplichtigen' genoemd. Voor alle bedrijfs- en winkelpanden die volgens de WOZ als 'niet-woningen' worden beschouwd, wordt een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage kan zowel van eigenaren als gebruikers komen. Dit systeem is opgezet omdat verbeteringen in het winkelgebied ten goede komen aan alle ondernemers. 

Hoeveel kost het?
De bijdrage hangt af van de WOZ-waarde van het pand en varieert per jaar. Gebruikers van winkelpanden betalen tussen de €45,- en €660,-. Eigenaren van deze panden betalen tussen de €30,- en €440,-. Deze bijdragen worden door de gemeente geïnd via een heffing.

Rol van de gemeente
Ook al wordt er binnen een BIZ samengewerkt, de gemeente blijft verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen in het gebied. De activiteiten en investeringen van een BIZ zijn altijd bedoeld als aanvulling op wat de gemeente doet.
 

Lid maar nog geen login, laat het ons weten!

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.